Brtníky

Německý výraz Zeidler (otec včel) označoval včelaře, kteří se o včelstva a úly starali. Po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce dostala vesnice český název podobného významu, Brtníky. Brtě je výraz označující dutiny stromů, a ti, kteří v nich chovali včelstva, byli nazýváni Brtníky.

Brtníky, ležící cca 1,5 km od severní hranice Národního parku České Švýcarsko. Jsou východiskem několika značených turistických tras, určených pro cyklisty i pěší návštěvníky tohoto rozsáhlého chráněného území.

Například po modré značce a cyklotrase č. 3032 lze zamířit k údolí Křinice a k česko - německé státní hranici do prostoru zaniklé osady Zadní Doubice.

Zelená značka, směřující do Doubice, v nejbližším okolí Brtníků dovede turisty k Soví jeskyni, skalnímu převisu Velký pruský tábor a k Brtnickému hrádku. 

Červená turistická značka, případně cyklotrasa č. 3014 vede na východ do Vlčí Hory. 

V prostoru jižně od vsi Brtníky se v údolí Brtnického potoka, Křinice a v Kyjovském údolí nacházejí četné horolezecké terény (celkem je v oblasti Kyjovského údolí a Brtníků registrováno 472 lezeckých cest).

 

 


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.